Zvolte si typ nemovitosti

Prodej Vaší nemovitosti se skládá z několika fází :

 • prvotní kontakt s realitní kanceláří
 • příprava zakázky-navázání smluvního vztahu, shromáždění údajů o nemovitosti, její ohodnocení a fotodokumentace, dohoda o nabídkové ceně
 • realizace zakázky- zařazení do nabídky realitní kanceláře, inzerce v dostupných médiích, hledání v databázi poptávajících, nalezení kupce, zabezpečení prodeje včetně příslušných právních služeb
 • zanesení změny v katastru nemovitostí, výplata kupní ceny, vypracování posudku pro účely finančního úřadu, včetně podání daňového přiznání pro daň z převodu
 • úhrada daně z převodu, eventuelně daně z příjmu, úhrada poplatku realitní kanceláři

Jaké doklady budeme potřebovat k prodeji nemovitostí?

 • doklad o vlastnictví (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, kolaudační rozhodnutí či jiný doklad.)
 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek z katastrální mapy
 • projektová dokumentace (půdorysy, řezy nemovitosti)
 • znalecký posudek, pokud je k dispozici
 • u pozemků – písemné vyjádření stavebního úřadu k možnosti zastavení pozemku
 • u bytů – přehled režie

Potřebujete pomoci s prodejem nemovitosti? Neváhejte nás kontaktovat.

tento