Zvolte si typ nemovitosti

Jaké výhody má příjem z pronájmu nemovitosti?

Jaké výhody má příjem z pronájmu nemovitosti?

Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu je zajímavá, řada občanů chápe pořízení druhé nemovitosti i jako formu zajištění na penzi. Podívejme se na vybrané výhody, které příjem z nájmu přináší.

Ani pasivní příjem z nájmu se neobejde bez vynaloženého úsilí, aktivní práce ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti je však časově výrazně náročnější. Mít pasivní příjem, ať už z nájmu nebo kapitálového majetku, je pro většinu lidí velmi atraktivní. A to i díky níže uvedeným výhodám.

Sleva na poplatníka náleží i pro pasivní příjmy
Výdaje lze uplatnit 30% výdajovým paušálem
Z příjmu z nájmu se neplatí sociální a zdravotní pojištění
Příjem z nájmu je možné mít i v předčasném důchodu
Odolnost vůči inflaci
Při starostech lze nemovitost prodat

Sleva na poplatníka náleží i pro pasivní příjmy

Roční sleva na poplatníka za rok 2021 činí 27 840 Kč. Nárok na roční daňovou slevu na poplatníka přitom mají i občané pouze s příjmy z nájmu. Slevu na poplatníka tedy mohou uplatnit nejenom daňoví poplatníci s příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. V praxi to mimo jiné znamená, že např. penzista jen s příjmy z nájmu nezaplatí na dani z příjmu nic až do daňového základu 185 600 Kč.

Výdaje lze uplatnit 30% výdajovým paušálem

Pokud jsou skutečné výdaje spojené s nájmem nízké, potom lze snadno uplatnit roční výdaje 30% výdajovým paušálem. V takovém případě dochází k daňové úspoře. V praxi využívají výdajový paušál i někteří majitelé nemovitostí, kteří mají skutečné výdaje nepatrně vyšší, minimální administrativa a jednoduchost jim za to stojí.

Z příjmu z nájmu se neplatí SP a ZP

Z příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti se platí nejenom daň z příjmu, ale i sociální a zdravotní pojištění. Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu přitom podléhá pouze dani z příjmu fyzických osob. Zdanění příjmů z nájmu je tedy kvůli neplacení sociálního a zdravotního pojištění značně nižší než zdanění aktivních příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Příjem z nájmu je možné mít i v předčasném důchodu

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem podléhající platbě nemocenského pojištění. Jejich aktivní příjmy jsou tedy značně omezeny. Příjmy z nájmu nepodléhají bez ohledu na jejich výši sociálnímu pojištění a nezakládají účast na nemocenském pojištění, což znamená, že předčasní důchodci mohou mít libovolně vysoké příjmy z nájmu a současně pobírat předčasný důchod.

Výhody příjmu z nájmu nemovitosti

Odolnost vůči inflaci

Většina majitelů nemovitosti si do nájemní smlouvy dává klauzuli, že nájemné se bude zvyšovat alespoň o inflaci. Zpravidla uzavírají smlouvy na dobu určitou. Oproti aktivním příjmům je tedy příjem z nájmu dobře chráněn proti inflaci. V závislosti na aktuálním vývoji na trhu může výnos z nájmu růst více než inflace, rozhoduje především lokalita a kvalita nabízené nemovitosti, požadavky majitele a schopnost vyhledat dobrého a solventního nájemce.

Při starostech lze nemovitost prodat

V případě, že majitelé nemovitosti mají pocit, že starosti a povinnosti spojené s pronájmem jejich nemovitosti jsou pro ně již příliš vysoké, tak mohou nemovitost prodat. Nájemní nemovitost lze prodat kdykoliv, pouze při nedodržení časového testu mezi nabytím a prodejem následně podléhá příjem z prodeje ponížený o příslušné výdaje dani z příjmu fyzických osob. Při dodržení časového testu je dokonce příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z prodeje nemovitosti neplatí nikdy.

Zpět na Novinky